Language: NOR | ENG

Bibliotek

Søk i Oria

Søke og vurdere

Databaser, faglitteratur, fagsider, vitenskapelige artikler, pensum, ordbøker, masteroppgaver, filmer, tilgang hjemmefra, kildekritikk

Publisere

Hvor skal jeg publisere, Open Access, Cristin, Brage, Ph.d., publisering av masteroppgaver,

Få hjelp

Ikon e-post

Spør oss på e-post eller ring
Elverum |  Evenstad |  Hamar/Blæstad Lillehammer Rena

Avtal veiledning
Få hjelp av en bibliotekar til litteratursøk.

Åpningstider

Kurs våren 2021

Biblioteket tilbyr kurs for alle studenter. Følg med på kalenderen eller se kursoversikten

Bibliotekets kurs

Velkommen til nytt semester!

Åpent bibliotek

Velkommen både nye og gamle studenter!

Høgskolebiblioteket er åpent og betjent som vanlig fra 4. januar 2021. 
Du kan benytte biblioteket som arbeidsplass, låne og levere bøker.
Alle våre bibliotek er meråpne.
Informasjon om høgskolebiblioteket og covid-19.

 

Følg biblioteket på

Facebook | Instagram | YouTube