Language: NOR | ENG

Ansatte

Vidar Brattli
Førstelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Inge Brechan (Foto: Gro Vasbotten/HINN)
Instituttleder
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Ivar Bredesen
Ekstern sensor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Elin Kristine Bredesen
Stillingskode udefinert
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Randi Bredvold
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Anne Bregnballe
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Monica Breiby
Førsteamanuensis
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Halgrim Breie
Høgskolelektor
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Jo Inge Breisjøberget
Stillingskode udefinert
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Anne Breivik
Høgsk-/øvingslærer
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Kjell Inge Breivoll
Timelærer
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Grete Marie Brekke
Høgsk-/øvingslærer
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Kristian Brenden (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Seniorkonsulent
Utdanningsavdelingen
Ola Brevig
Rådgiver
Økonomiavdelingen
Vidar Brobakken
Høgskolelektor
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
trygve.broch@inn.no
Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap