Language: NOR | ENG

Ansatte

Elisabeth Haugen Dalbak
Førstekonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Ingrid Dalen
StInn studenttillitsvalgt
HR-avdelingen
Marius Dammyr
Stillingskode udefinert
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Anne Danbolt
Dosent
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Cecilie Dangmann
Stipendiat
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Estelle Daniel
Høgskolelektor
Den norske filmskolen
Karin Helene Danielsen
Stillingskode udefinert
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Andrew Michael Davidson
Rådgiver
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Rebecca Sioned Davies
Førsteamanuensis
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Peter de Souza (foto: Ricardo foto)
Professor emeritus
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Arne Helge Deggerdal
Førstelektor
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Leon Dekker
Stipendiat
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Wenche Dellerud
Fagarb.m/fagbrev
Avdeling for digitalisering og infrastruktur
Finnur Dellsén (foto: Sigrun Skaare/HINN)
Professor II
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Olivier Devineau
Førsteamanuensis
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
robert.didham@inn.no
Førsteamanuensis
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk