Senter for praksisrettet utdanningsforskning

Listen viser kun ansatte ved valgt enhet. Bruk søkeboksen oppe i menyfeltet for å søke blant alle ansatte i Høgskolen.

Ønsker du mer informasjon? Besøk sider for "Senter for praksisrettet utdanningsforskning".

Stipendiat
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Førsteamanuensis
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Kjersti Haland
Høgskolelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Høgskolelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Rådgiver
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Førstelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Lars Myhr
Assisterende senterleder
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Ellen Mælan
Høgskolelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Høgskolelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Thomas Nordahl
Professor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Prosjektleder
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
espen.strangerjohannessen@inn.no
Førsteamanuensis
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Anne Karin Sunnevåg
Førstelektor
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk