Language: NOR | ENG

Kontakt oss

Viktig informasjon i forbindelse med vårt arbeid for å hindre spredning av koronasmitte: Vi ønsker så langt det er mulig at alle benytter elektroniske løsninger for å sende dokumenter til HINN. Les mer her. 

E-postadresse:  postmottak@inn.no 

NB! Vanlig e-post er normalt usikret og ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til å ikke sende taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via e-post.

Ved bruk av epost skal taushetsplikten ivaretas. Opplysninger underlagt lovbestemt taushet etter  offentleglova § 13 eller etter definisjoner i  personopplysningsloven § 2 skal ikke sendes som epost.

Dersom du skal sende sensitive opplysninger eller informasjon som er taushetsbelagt til Høgskolen i Innlandet, skal dette sendes ved å benytte  Nettskjema for sikker filinnsending.

Postadresse:

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

E-postadresser:  fornavn.etternavn@inn.no 

Telefonnummer sentralbord: (+47) 62 43 00 00 (åpningstid kl. 0900 - 1500)

Telefonnummer opptakskontoret: (+47) 62 43 00 04 (åpningstid kl. 1000 - 1400)


Fakturaadresse

E-faktura adresse: 9908:918108467
Fakturaer i PDF: fakturamottak@inn.no

Organisasjonsnummer: 918108467

Kontonummer: 7694.05.00660

IBAN: NO3676940500660

SWIFT: DNBANOKK

Alle fakturaer må påføres korrekt ordrenummer(9 siffer) eller en firesifret referanse, som oppgis ved bestilling. Ved manglende ordrenummer/referanse vil fakturaen bli returnert.