Language: NOR | ENG

Krise og beredskap

 

Råd og tips om hvordan krisesituasjoner og andre utfordrende situasjoner bør håndteres. 

Sikresiden.no

Høgskolen har avtale med Sikresiden.no. Her finner du informasjon om hva du kan gjøre for å forebygge kriser og hva du kan gjøre når de oppstår.

Høgskolen et eget krisenummer som benyttes for å varsle høgskolen om alvorlige hendelser: 04315.

Ved akutt krise skal alltid politi, brann og ambulanse varsles først.