Language: NOR | ENG

Informasjon om høgskolens drift i sommer

Oversiktsfoto av campus Rena

Ferieavviklingen ved HINN har startet. Drift av høgskolens studiesteder vil derfor være noe annerledes de kommende ukene.

Nedenfor følger viktig informasjon vedrørende drift av HINN sommeren 2020.

Studenter vil i perioden 30. juni til 9. august ikke ha generell tilgang til byggene, men studenter i prioriterte utdanninger som grunnet korona-situasjonen har behov for tilgang til byggene, kan henvende seg til  servicepunkt@inn.noFra 10. august vil alle 2. og 3. års studenter få tilgang til byggene fra klokken 07.00 til 22.00 alle dager.

Åpningen av studiestedene legger til grunn ordinær tilgang og virksomhet, men innenfor rammen av smittevernreglene. Fortsatt gjelder regelen om at de som er smittet eller har symptomer ikke skal møte opp på studiestedene.

Treningsrom eller garderobeanlegg som driftes av høgskolen vil fortsette å være stengt for både studenter og ansatte. Vi er klar over at treningssentre kan åpne igjen, men fordi åpning vil gi økt behov for renhold grunnet smittevern må høgskolen prioritere renholdsressursene våre til undervisnings- og forskningsvirksomheten.

Åpningstidene for studentsamskipnadens kantiner og bokhandler finner dere på www.sinn.no

 

Service- og førstelinjetjenester

Noen servicetjenester ved studiestedene kan fortsatt være stengt, men da tilbys hele eller deler av tjenestene som digitale tjenester. Grunnet ferieavvikling kan det i perioder likevel være stengt eller redusert åpningstid i juli.

 

IT-brukerstøtte

IT-brukerstøtte kan kontaktes på telefon 62 43 00 03 fra klokken 08.00 til 15.30 eller på epost  brukerstotte@inn.no.
 

Bibliotekene

Bibliotekets lokaler er stengt fram til høsten. Tilgang til litteratur skjer via  Bestill og hent så lenge bibliotekene er betjent. Bibliotekarer er digitalt tilgjengelig i betjent åpningstid. Det henvises til bibliotekets hjemmeside:  https://www.inn.no/bibliotek/om-biblioteket/aapningstider-og-kontaktinformasjon/aapningstider-sommeren-2020

 

Høgskolens sentralbord

Sentralbordet har åpent hverdager gjennom hele sommeren fra klokken 09.00 til 15.00.

 

Servicepunktene på studiestedene Elverum, Hamar og Lillehammer

Medarbeiderne i Service/internservice kan nås på epost  servicepunkt@inn.no og på telefon 62 43 00 00 alle hverdager mellom klokken 09.00 – 15.00.

Fysisk tilstedeværelse på studiestedene Elverum, Hamar og Lillehammer vil variere noe i juli grunnet ferieavvikling. Ved bestillinger som innebærer levering av pakker på studiestedene, må bestiller ha avklart hvem som er til stede for å motta pakken når leveringstidspunktet avtales. 

Det er lagt planer for levering/henting av inn/utgående post gjennom hele sommeren. Vi oppfordrer likevel til å benytte digitale løsninger for inngående og utgående post for å redusere smitterisikoen knyttet til håndtering av fysisk post.

 

Resepsjoner på de øvrige studiestedene

Resepsjon Blæstad: Stengt i uke 28, 29, 30 og 31. Ingen levering/henting av inn/utgående post når resepsjonen er stengt.

Resepsjon Evenstad: Stengt i uke 29, 30, 31 og 32. Ingen levering/henting av inn/utgående post når resepsjonen er stengt.

Resepsjonen Rena: Stengt i uke 28, 29 og 30. Studiestedstelefonen 62 43 05 10 er betjent i uke 28. Ingen levering/henting av inn/utgående post i uke 28, 29 og 30.

 

Renhold- og driftstjenestene

Grunnet ferieavvikling vil det i juli være redusert bemanning og mulighet for å yte tjenester.  Det gjør også at lokalene ikke rengjøres like ofte som ellers, og at prioritering av arealer gjøres med bakgrunn i smittevernhensyn.