Language: NOR | ENG

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten

  • Bedriftshelsetjenesten spiller en viktig rolle i oppfølgingen av de ansatte. I arbeid med HMS relaterte spørsmål kan de brukes som en ressurs med hensyn til smittevern. 
  • Alle ansatte kan ta direkte kontakt med bedriftshelsetjenesten i alle arbeidsmiljørelaterte saker, se kontaktinformasjon for bedriftshelsetjenesten på Innafor.
  • Høgskolen i Innlandet har avtale med  Frisk HMS AS som bedriftshelsetjeneste.
Sist endret: .